Arv och donationer

Många människor vill skänka pengar till diabetesforskning genom donationer eller i sina testamenten. Det kan röra sig om aktier, fondmedel, pengar och dylikt.


Din gåva är befriad från gåvoskatt

Om du vill ge en gåva till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning är din gåva befriad från gåvoskatt. I de allra flesta fall gäller skattebefrielsen även arvsskatt och påverkas bara av vilket donationsändamål som du har formulerat i ditt testamente.


Ingenting försvinner på vägen

Om du skänker pengar till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning går de oavkortat till forskning kring diabetes. Om du i ditt testamente inte anger ett specifikt forskningsområde, kommer vi att använda medlen, där de behövs bäst.

Du kan t ex formulera testamentet så här: till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning att i första hand användas för…… (Det verksamhetsområde Du vill gynna).


Ytterligare information

  • Vill du fråga något som rör arv och donationer i allmänhet? Ring Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, telefon: 08-30 25 25.
  • Vill du ha hjälp att utforma ett testamente? Kontakta advokat, bank eller begravningsbyrå.
 
Uppdaterat 2006-07-03