Sponsorer
Utöver gåvor från privatpersoner har stiftelsen samarbete och får värdefulla bidrag från bland annat följande företag, organisationer och personer:


  Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 90 år av innovation och ledarskap inom diabetes. http://www.novonordisk.se/patienter/diabetes-och-novo-nordisk.html
Novo Nordisk har även ledande positioner inom hemofili/blödningsrubbningar, tillväxthormon samt kvinnohälsa/ klimakteriebehandling. Läs mer här www.novonordisk.se
Novo Nordisk donerar också prissumman till mottagaren av det prestigefulla priset Rolf Luft Award som varje år delas ut av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning.


 
   Bonnierföretagen och Bonniers Konsthall

NORDSTJERNAN  


Vinkällaren Grappe AB                        

Webforum Europe AB               

Storstockholms Diabetesförening/Leva med Diabetes              
Focus Electronic AB
            
 
 
Hufvudstadens diabetesförening    

_____________________________________________________________________________
 
Jeanette Bonnier

______________________________________________________________________________________

NYHET -  Bli sponsor
Alla gåvor till diabetesforskning är välkomna stora som små. Vid gåvor på 3000 kr och mer kommer givaren att omnämnas på denna sida över sponsorer (frivilligt) och få information och inbjudan till särskilda event som arrangeras av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning.

NYHET  - Bidra till stipendium för unga diabetesforskare
Vill Du stödja stipendier till unga diabetesforskare för studier inom något speciellt område kan Du bidra med en donation till detta. Om donationen är mer än 50 000 kr och täcker ett helt stipendium så namnges detta stipendium efter Dig. Välkommen att ringa oss på telefon 08-30 25 25 eller mejla info@rolfluftdiabetesfond.se  för ytterligare information.

     
Övriga sponsorer:
Bo Åke Adamsson
Mona Östman, Mona Grafisk form
                                                                                    
Uppdaterat 2018-03-07