Styrelsen

Styrelsen består av ledamöter som har värdefulla kunskaper som kan bidra till att stiftelsens mål uppnås.

                                             

Ordförande:
      

Professor
Claes-Göran Östenson


Claes-Göran Östenson disputerade vid Uppsala universitet 1979 på en avhandling om det blodsockerhöjande hormonet glukagon. Sedan1980 har Claes-Göran Östenson verkat vid Karolinska sjukhusets endokrinologiska klinik samt institutionen för molekylär medicin vid Karolinska Institutet. 1982 blev han docent vid Uppsala universitet och fyra år senare specialist i klinisk endokrinologi vid Karolinska Institutet, där han 1997 utnämndes till universitetslektor och året efter till biträdande professor. Sedan 1995 har Claes-Göran Östenson varit chef för Karolinska sjukhusets diabetespreventiva enhet samt arbetat med diabetesförebyggande projekt inom Stockholms läns landsting.

Den 1 januari 1999 utnämndes Claes-Göran Östenson till professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet. Claes-Göran Östensons forskning är bland annat inriktad på utvecklingen av typ 2-diabetes hos människa och i djurmodeller. Hans forskningsresultat om exempelvis stress och motionens betydelse vid diabetes, har utöver traditionell publicering, ofta varit publicerade i populärvetenskapliga tidskrifter. Östenson har bred erfarenhet av insamling till diabetesforskning. Under sex år, från 2004 2010 var han ordförande i Diabetesfondens vetenskapliga råd, som bedömer ansökningar om forskningsanslag i Svenska Diabetesförbundets forskningsfond ”Diabetesfonden”, där han sedan 2010 är ledamot i styrelsen. Han har varit ordförande i Nationella programrådet för diabetesvård och deltar i projektledningen för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes.                                              


Prof Kerstin Brismar

Kerstin Brismar - Professor i endokrinologi/diabetesforskning, Karolinska Institutet, (KI) och specialist i diabetes och hormonsjukdomar (endokrinologi) samt invärtes medicin.

Kerstin Brismar lev leg. läkare vid KI 1971, Under åren 1988-2012 verkade hon som överläkare vid kliniken för endokrinologi och diabetologi vid KI. Från 1999 har Kerstin Brismar varit professor i diabetesforskning vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Rolf Luft Center for Research in Diabetes and Endocrinology, Karolinska Institutet och sedan 2012 är hon senior professor i endokrinologi  vid KI. Tillsammans med professor Per-Olof Berggren var Kerstin Brismar initiativtagare 2002 till Centrum för Diabetes forskning. 2004 bildades Rolf Lufts stiftelse för diabetesforskning på initiativ av professor Kerstin Brismar och professor Rolf Luft.

Kerstin Brismar har också varit med och bildat Sårläkningssällskapet i Sverige 1994. Sedan 40 år är hon en internationellt känd diabetesforskare och har exempelvis föreläst om hur diabetes kan förebyggas för EU- kommissionärer i Bryssel. Hon har ofta i media informerat om diabetesrelaterade frågor. Hon är medgrundare till KI-Lifestyle4Health, ett nätverk av forskare och doktorander vid KI..  Bland några av Kerstin Brismars forskarinsatser kan nämnas att hon studerat orsaken till sena  diabetes-komplikationer, tagit fram riskmarkör för senare utveckling av typ 2-diabetes och riskmarkörer för att utveckla sena diabeteskomplikationer. Hon har studerat patofysiologin bakom kroniska svårläkta sår vid diabetes och implementerat kunskapen i kliniken och därmed minskat antal amputationer.

År 2013 förärades Kerstin Brismar Karolinska Institutets Silvermedalj som tilldelas ett fåtal personer som gjort särskilda insatser för universitetet. På Nya Karolinska i Solna har hon fått ett seminarierum uppkallat efter sig (Kerstin Brismar room).

Kerstin Brismar har publicerat 393 peer review-artiklar och är författare till fem böcker.och flera bokkapitel. Hon har mer än 50 års klinisk erfarenhet och forskning inom diabetes och hur man förebygger sjukdomen och  dess komplikationer, där ingår studier om vikten av livsstil inklusive kost, fysisk aktivitet, sömn och stress.


 
                                             
 

Professor Jeffrey Friedman

Jeffrey M Friedman - professor i molekylär genetik vid Rockefeller University, New York samt investigator vid the Howard Hughes Medical Institute och chef för Starr Foundation Center for Human Genetics, New York.
Jeffrey Friedman tog sin läkarexamen 1977 vid Albany Medical College of Union University, Albany, New York. Efter specialistutbildning i invärtes medicin kom han 1980 till Rockefeller University där han disputerade 1986. 1995 blev han utnämnd till professor vid Rockefeller University och chef för Starr Foundation Center for Human Genetics. Sedan 1997 tjänstgör han som investigator vid Howard Hughes Medical Institute. 1998 utnämndes han till Marilyn M. Simpson professor vid Rockefeller University.

Professor Jeffrey Friedman blev invald i the National Academy of Science 2001. Han har erhållit en mängd olika forskningspriser. Bland några kan nämnas “the Heinrich Wieland Prize”, “the Endocrinology Transatlantic Medal”, Society for Endocrinology, Storbritannien, “the Rolf Luft Award”, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, “the Bristol-Myers Squibb Award for distinguished Achievement in metabolic Research”, “the Passano Award” och “the Gairdner International 2005Award”. Professor Jeffrey Friedman forskar kring de genetiska mekanismer som reglerar kroppsvikten.

Dr Friedmans forskning rönte stor internationell uppmärksamhet 1994 då han och hans kollegor isolerade ob genen (fetmagenen). Det visade sig senare att injektioner av det aktuella proteinet leptin minskar kroppsvikten hos möss genom att minska deras födointag och öka energiuttnyttjandet. Nuvarande forskning syftar till att förstå den genetiska bakgrunden till fetma och mekanismerna som gör att leptin minskar kroppsvikten.

1 oktober 2010 mottog Dr Friedman tillsammans med Douglas Coleman ett av världens mest prestigefulla priser "Albert Lasker Basic Medical Research Award" för upptäckter av identifiering av leptin, ett hormon som reglerar aptit och kroppsvikt.

                                              


Professor
Carl Jan Granqvist

Carl Jan Granqvist –Professor i ”matkunst” vid Stavangers universitet, fil. dr h.c. i måltidskunskap vid Örebro universitet, entreprenör, gästgivare emeritus vid Grythyttans Gästgivaregård, initiativtagare till Restauranghögskolan i Grythyttan/Campus Grythyttan och ledamot av Örebro Universitets konsistorium. Han är till 50 % VD för AB Måltidsupplevelser, som ägs av Hällefors kommun och har som uppgift att koordinera akademisk forskning med näringslivet. Carl Jan Granqvist är ägare av Vinkällaren Grappe samt ett vinimportbolag. Han har ett starkt intresse för kulturfrågor och verkar aktivt för teater och upplåter varje år sitt hem på Saxå Herrgård för en kammarmusikfestival i Saxå.

Carl Jan Granqvist innehar Konung Karl XVI Gustafs medalj av 8:e storleken samt har tilldelats Officer Merite Agricole av den franska regeringen. Han är en populär inspiratör och ofta anlitad föreläsare och har flera styrelseuppdrag.

Den 8 maj 1992 gav riksdagen ett permanent uppdrag till institutionen för restaurang- och måltidskunskap vid Restauranghögskolan i Grythyttan/Örebro universitet, med följande lydelse: ”Grythyttan ska ta ansvar för måltidens estetiska gestaltning”. Måltidsglädjen består till hälften av sinnenas förmåga att ta till sig en måltidshändelse, och till hälften av sinnenas möte med minnet. Carl Jan Granqvist, Restauranghögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, driver tillsammans med professor Kerstin Brismar, Karolinska Institutet, ett forskningsprojekt om måltidens betydelse för hälsan.

                                             


Stephen O’Rahilly, MD FRS FMedSci 

Professor of Clinical Biochemistry and Medicine

Director, Medical Research Council Metabolic Diseases Unit

Co-Director, Wellcome-MRC Institute of Metabolic Science

Head of Department of Clinical Biochemistry, University of Cambridge

Scientific Director, Cambridge NIHR Biomedical Research Centre

Hon Consultant Physician, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge

 
Professor Sir Stephen O´Rahilly
Stephen O’Rahilly graduated in Medicine from University College Dublin in 1981. In 1991 he obtained a Wellcome Trust Senior Clinical Fellowship and established his laboratory at the University of Cambridge.

In 1996 he was appointed professor, Chair, of Metabolic Medicine and in 2002 professor, Chair, of Clinical Biochemistry and Medicine at the University of Cambridge. He is the Co-Director of the Wellcome Trust-MRC Institute of Metabolic Science and Director of the MRC Metabolic Diseases Unit. 

His research has been focused on the basic causes of obesity and type 2 diabetes and the translation of those discoveries into improved diagnosis and therapy for patients. His work has uncovered several genetic causes of these diseases. He has also contributed to UK science through his Chairmanship of the Wellcome Trust Clinical Interest Group and the Medical Research Society.


He has got many awards for his work. Among others he received the prestigious Rolf Luft Award in 2005. O´Rahilly was elected to the Academy of Medical Sciences in 1999, to the Royal Society in 2003, and to the US National Academy of Sciences in 2011. In 2013 he was appointed a Knight Bachelor for services to medical research. He is still working as a clinician and teaching medical students. 

                                             

 Alan Raffensperger – Executive Vice Chairman of Inceptua SA (Luxembourg), a privately held global pharmaceutical and pharma service provider. In the years 2018-2019 he was the Chief Executive Officer of Inceptua SA.

Alan Raffensperger is an international senior health care executive with 35 years of experience in the pharmaceutical/biotech, diagnostic and medical device industries. Alan has held executive leadership or board positions at the following companies in addition to Inceptua: SOBI (Swedish Orphan Biovitrum), XVIVO Perfusion AB, Pharmanest AB, PhaseIn AB, Benechill Inc, Amgen, Roche and Pharmacia. 


Educations:

 
Executive vice Chariman of           Inceptua SA
  • Master of Business Administration Candidate, George Washington University
  • Bachelor of Science – Emergency Health Services Management, University of Maryland, Baltimore
  • USA NREMT-P Certified Paramedic, Northern Virginia Community College
  • Continuing Executive Education, IMD and Columbia University

 

                                             

Johan von Kantzow
tog sin Bachelor of Science vid Pepperdine University i Los Angeles och har en MBA-examen vid Institute Superieur de Gestion i Paris. Johan har över 20 års erfarenhet av stiftelseförvaltning och är ordförande i och förvaltar Hans von Kantzows Stiftelse samt Berth von Kantzows Stiftelse. Vidare har Johan haft ett flertal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag. För närvarande är han bland annat styrelseledamot i Soundation AB och  styrelseledamot i Sydsvenska Hem AB
.

 


 

                                              

  

Margaret von Platen - författare och näringslivsjournalist. 
Margaret von Platen tog sin fil kand vid Uppsala universitet och har en MBA-examen vid Columbia Business School i New York. Under åren 1987-1995 arbetade hon som börskrönikör vid Dagens Industri. Margaret von Platen har haft flera styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag, bland några kan nämnas Nordstjernan, Karo Bio,  NSP.  Margaret von Platen är näringslivsjournalist och  författare och har bland annat skrivit den första biografin om Jan Stenbeck. Andra böcker hon skrivit är: "De framgångsrika familjerna", "Sanningsägare eller karriärist" och "Filosofi." Hon har i flera år arbetat som journalist på tidningar i Sverige och i Frankrike. För närvarande är hon bland annat styrelseledamot i Marie Cronstedts stiftelse ( http://www.mccstiftelse.se/ ) och arbetar som krönikör på www.realtid.se  . 
 
 
          Margaret von Platen

                                              

Suppleant

Monica Engström har sedan 2004 arbetat med administration och information i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskskning. Hon är utbildad inom administration, marknadsföring och journalistik. Monica har erfarenhet av diabetes då hon själv drabbades av diabetes typ 1, 1988. Hon  har sedan dess haft diverse förtroendeuppdrag bland annat inom Svensk Mat och Miljöinformation och i Svenska Diabetesförbundets lokalförening i Stockholm. 2004 skrev hon en bok om mat och livsstil vid diabetes tillsammans med dietist Kåre Engström. Sedan 2007 har hon arbetat inom Regeringskansliet som bland annat statssekreterarassistent och internkommunikatör samt ämnessakkunnig – tolkning under Sveriges ordförandeskap i EU 2023.  

 

                                              


 

                                                      
  

 

 

  


Uppdaterat 2023-11-11