12 februari 2018
Mottagare av Rolf Luft Award 2018 utsedd


 
Professor Rudolf Zechner vid Institute of Molecular Biosciences, Karl-Franzens, Universität Graz i Österrike har utsetts till mottagare av Rolf Luft Award 2018 med följande motivering:
"Professor Zechner is awarded the Rolf Luft Award for his Discovery of adipose triglyceride lipase and its role in intracellular catabolism of fat". Ta del av hela motiveringen här(eng)

Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i maj då professor Zechner kommer att få en prissumma, medalj och diplom. I samband med det kommer han ge en prisföreläsning.


           
Uppdaterat 2018-02-14