1 december 2018
2018 års stipendiater utsedda

Två unga diabetesforskare får ta emot stipendium från Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning;  Katharina Herzog vid Lunds universitet får stipendium för sina studier om metabola förändringar i samband med diabetesremission efter gastric bypass operation. Katharinas stipendium stöds av bidrag från Hufvudstadens diabetesförening. Den andre stipendiaten är Stefanos Stagkourakis, Karolinska Institutet som får stipendium för att studera samband mellan blodglukosnivåer och hjärnans reglering av känslotillstånd och födointag. Stefanos stipendium är en donation av Lars Michel. Stipendieutdelningen äger rum vid en ceremoni på Karolinska sjukhuset den 12 december.
                                                                         
    
     
 Katharina Herzog, Lunds universitet     Stefanos Stagkourakis, Karolinska Institutet


Läs mer här
Uppdaterat 2018-12-02