2 februari 2023
NY STUDIE visar att kvinnor och män har olika riskfaktorer för typ 2-diabetes

I en ny studie vid Karolinska Institutet visar forskare att kvinnor och män med anlag för diabetes har olika riskfaktorer för att få typ 2-diabetes och prediabetes. Studiens resultat publicerades nyligen i tidskriften Frontiers in Endocrinology.

- Vår studie förklarar varför man såg denna könsskillnad när det gällde preventiv livsstil, säger Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. De proteiner vi studerade hos män och kvinnor ökar vid ökad muskelmassa och fysisk aktivitet (IGFBP-1) respektive minskad bukfetma och vid kalorirestriktion (adiponectin), berättar professor Kerstin Brismar.

Mer information om studien finns här (eng): Men and women have different risk factors for type 2 diabetes

Information om resultaten finns även på KIs hemsida:  Kvinnor och män har olika riskfaktorer för typ 2 diabetes

Uppdaterat 2023-02-14