Styrelsen

Styrelsen består av ledamöter som har värdefulla kunskaper som kan bidra till att stiftelsens mål uppnås.

Ordförande:

Professor Kerstin Brismar


Kerstin Brismar - Professor i diabetesforskning, Karolinska Institutet (KI), och specialist i diabetes och hormonsjukdomar (endokrinologi 1983) samt invärtes medicin (1985).

Kerstin Brismar blev leg. läkare vid KI 1971, disputerade i endokrinologi 1981 och blev docent 1989. Sedan 1973 tjänstgör hon vid Karolinska Universitetssjukhuset, kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes och är sedan 1994 överläkare. Under 10 år var hon chef för Diabetessektionen. 1995 blev hon ansvarig för forskargruppen tillväxt och anabolism vid KI. 1999 till 2004 var hon adjungerad professor i Endokrinologi och Diabetologi och sedan november 2004 är hon professor i diabetesforsknin

Kerstin Brismar forskar bland annat kring betydelsen av tillväxtfaktorn IGF-1 och dess bindarprotein IGFBP-1 för blodsockerkontroll och diabeteskomplikationer. Hon forskar särskilt om orsaker till och behandling av nervskador och svårläkta fotsår vid diabetes och hur man skall förhindra amputationer samt genetiska orsaker till njurskada vid diabetes. Hon är en av grundarna av Swedish Wound Healing Society (Svenska Sårläkningssällskapet). Tillsammans med professor Per-Olof Berggren är hon initiativtagare till bildandet av Diabetes Center Karolinska vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Professor Kerstin Brismar är tillsammans med professor Rolf Luft stiftare av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning.

Ledamöter:

Prof Per-Olof Berggren


Per-Olof Berggren - professor i experimentell endokrinologi, Karolinska Institutet. Per-Olof Berggren disputerade 1982 i ämnet "betydelsen av kalcium för bukspottkörtelns alfa- och betaceller" vid Medicinska Fakulteten vid Uppsala Universitet. 1983-86 tjänstgjorde han vid Medicinska Forskningsrådet, där han 1990-96 fick en forskartjänst.

Sedan 1990 är Per-Olof Berggren ansvarig för sektionen för cellbiologi vid Rolf Lufts centrum för diabetesforskning/ Diabetescenter Karolinska. Sedan juli 1997 är han verksam som professor i experimentell endokrinologi vid Karolinska Institutet. Per-Olof Berggren är ledamot av Kgl Vetenskapsakademien (KVA).

Per-Olof Berggren har gjort banbrytande upptäckter inom diabetesforkningen, genom att använda nya avancerade tekniker (inom biokemi, cellbiologi, elektrofysiologi och molekylärbiologi). Hans forskning har bland annat studerat vilka mekanismer och signalsystem som styr insulinutsöndringen fran bukspottkörtelns beta celler under normala betingelser och varför dessa inte fungerar vid typ 2 diabetes.

Per-Olof Berggrens forskargrupp har även studerat de molekylära mekanismer som ligger bakom beta cells död vid typ 1 diabetes.


  
 

 

Professor Jeffrey Friedman

Jeffrey M Friedman - professor i molekylär genetik vid Rockefeller University, New York samt investigator vid the Howard Hughes Medical Institute och chef för Starr Foundation Center for Human Genetics, New York.
Jeffrey Friedman tog sin läkarexamen 1977 vid Albany Medical College of Union University, Albany, New York. Efter specialistutbildning i invärtes medicin kom han 1980 till Rockefeller University där han disputerade 1986. 1995 blev han utnämnd till professor vid Rockefeller University och chef för Starr Foundation Center for Human Genetics. Sedan 1997 tjänstgör han som investigator vid Howard Hughes Medical Institute. 1998 utnämndes han till Marilyn M. Simpson professor vid Rockefeller University.

Professor Jeffrey Friedman blev invald i the National Academy of Science 2001. Han har erhållit en mängd olika forskningspriser. Bland några kan nämnas “the Heinrich Wieland Prize”, “the Endocrinology Transatlantic Medal”, Society for Endocrinology, Storbritannien, “the Rolf Luft Award”, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, “the Bristol-Myers Squibb Award for distinguished Achievement in metabolic Research”, “the Passano Award” och “the Gairdner International 2005Award”. Professor Jeffrey Friedman forskar kring de genetiska mekanismer som reglerar kroppsvikten.

Dr Friedmans forskning rönte stor internationell uppmärksamhet 1994 då han och hans kollegor isolerade ob genen (fetmagenen). Det visade sig senare att injektioner av det aktuella proteinet leptin minskar kroppsvikten hos möss genom att minska deras födointag och öka energiuttnyttjandet. Nuvarande forskning syftar till att förstå den genetiska bakgrunden till fetma och mekanismerna som gör att leptin minskar kroppsvikten.

1 oktober 2010 mottog Dr Friedman tillsammans med Douglas Coleman ett av världens mest prestigefulla priser "Albert Lasker Basic Medical Research Award" för upptäckter av identifiering av leptin, ett hormon som reglerar aptit och kroppsvikt.                                                                  

Professor
Carl Jan Granqvist

Carl Jan Granqvist –Professor i ”matkunst” vid Stavangers universitet, fil. dr h.c. i måltidskunskap vid Örebro universitet, entreprenör, gästgivare emeritus vid Grythyttans Gästgivaregård, initiativtagare till Restauranghögskolan i Grythyttan/Campus Grythyttan och ledamot av Örebro Universitets konsistorium. Han är till 50 % VD för AB Måltidsupplevelser, som ägs av Hällefors kommun och har som uppgift att koordinera akademisk forskning med näringslivet. Carl Jan Granqvist är ägare av Vinkällaren Grappe samt ett vinimportbolag. Han har ett starkt intresse för kulturfrågor och verkar aktivt för teater och upplåter varje år sitt hem på Saxå Herrgård för en kammarmusikfestival i Saxå.

Carl Jan Granqvist innehar Konung Karl XVI Gustafs medalj av 8:e storleken samt har tilldelats Officer Merite Agricole av den franska regeringen. Han är en populär inspiratör och ofta anlitad föreläsare och har flera styrelseuppdrag.

Den 8 maj 1992 gav riksdagen ett permanent uppdrag till institutionen för restaurang- och måltidskunskap vid Restauranghögskolan i Grythyttan/Örebro universitet, med följande lydelse: ”Grythyttan ska ta ansvar för måltidens estetiska gestaltning”. Måltidsglädjen består till hälften av sinnenas förmåga att ta till sig en måltidshändelse, och till hälften av sinnenas möte med minnet. Carl Jan Granqvist, Restauranghögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, driver tillsammans med professor Kerstin Brismar, Karolinska Institutet, ett forskningsprojekt om måltidens betydelse för hälsan.

 

    

 

Med. Dr
Karin Hehenberger

 Karin Hehenberger –   M.D., PhD, Senior advisor for medical innovation and technology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. Grundare och VD för Lyfebulb. 

Karin avslutade sina medicinska studier på Karolinska Institutets läkarlinje 1997, då hon som 25 åring även disputerade vid institutionen for molekylär medicin inom ämnet diabetes och dess komplikationer "In vitro studies of the diabetic condition with focus on wound healing". Karin åkte därefter över till Boston for att göra en post-doc på the Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School. Karin hade ett Juvenile Diabetes Foundation fellowship samt gavs under den perioden pris för bästa avhandling inom ämnet diabetes av Svensk Diabetolog förening.

Karin flyttade sedan till New York City och har arbetat inom affärsvärlden men med inrikting på medicin och framför allt diabetes. Karin startade sin karriär efter forskningen som management konsult hos McKinsey & Company, och har därefter haft seniora positioner inom finans, både riskkaptial och aktieanalys. Karin har också arbetat inom företag, både små bioteknologi (Eyetech pharmaceuticals), vilket hon hjälpte med börsintroduceringen pa NASDAQ, samt stora farmaceuptiska bolag (Johnson & Johnson), där hon ledde JNJ’s Metabola strategi-grupp.

I December 2009, började Karin arbeta på Juvenile Diabetes Research Fund (JDRF), där hon  ansvarade för affärsutveckling med fokus på bioteknologi och farmaceuptisk industri vars mål är att genom forskning och partnerskap, finna ett botemedel for typ 1 diabetes. 2011 började Karin arbeta på Coronado Biosciences, Burlington, USA¨där hon först verkade som Senior Vice President of Scientific Affairs. Från april 2012 till december 2013 arbetade hon som Executive Vice President & Chief Medical Officer i företaget. 2014 grundade Karin Lyfebulb, där hon är VD. Företagets affärsidé är att utbilda, inspirera och finansiera behandlingar, för att personer med diabetes och personer med andra kroniska sjukdomar ska få bättre livskvalitet. Läs mer här om Karin och hennes företag samt på företagets webb www.lyfebulb.com. Ta del av The Huffington Post's intervju med Karin från juli 2014: http://m.huffpost.com/us/entry/5602149

                                                                                                


   

Professor Hans Jörnvall

Hans Jörnvall - MD, PhD och professor i medicinsk kemi samt verksam vid Karolinska Institutet sedan 1982. Han är författare till mer än 700 publikationer.

Under åren 1987 – 1993 var han prefekt vid institutionen för kemi vid Karolinska Institutet och under åren 1993-1999 vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Under en nioårsperiod (2000 – 2008) var han sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Från 1995 till 1998 satt professor Jörnvall i styrelsen för Medicinska Forskningsrådet och 1984-1990 var han ledamot i fakultetstyrelsen vid Karolinska Institutet. Sedan 1983 har han varit medlem i EMBO och sedan 1990 är han hedersledamot i the American Society for Biochemistry and Molecular Biology. Professor Jörnvall är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och har bland annat tilldelats Erik Fernströms pris för unga forskare, Edmanpriset samt ett pris från Kungliga Vetenskapsakademien. 

Hans Jörnvall har också fått medalj från Slovakiska Forskningsakademien och svenska Kemistsamfundet. 1982-1993 har Hans Jörnvall varit vetenskaplig rådgivare till KabiGen och under åren 1997-1999 hade han samma funktion vid den svenska femte pensionsfonden. Sedan 1998 är han medlem i Karolinska-Cowen Advisory Committee. Professor Jörnvall har varit handledare för en oberoende forskargrupp sedan 1970 och har handlett 37 PhD studender
.


                                                                          
NY
Stephen O’Rahilly - Professor of Clinical Biochemistry and Medicine at the University of Cambridge, UK.

Stephen O’Rahilly graduated in Medicine from University College Dublin in 1981. In 1991 he obtained a Wellcome Trust Senior Clinical Fellowship and established his laboratory at the University of Cambridge.

In 1996 he was appointed professor, Chair, of Metabolic Medicine and in 2002 professor, Chair, of Clinical Biochemistry and Medicine at the University of Cambridge. He is the Co-Director of the Wellcome Trust-MRC Institute of Metabolic Science and Director of the MRC Metabolic Diseases Unit.

His research has been focused on the basic causes of obesity and type 2 diabetes and the translation of those discoveries into improved diagnosis and therapy for patients. His work has uncovered several genetic causes of these diseases. He has also contributed to UK science through his Chairmanship of the Wellcome Trust Clinical Interest Group and the Medical Research Society.

 
Professor Sir Stephen O´Rahilly

He has got many awards for his work. Among others he received the prestigious Rolf Luft Award in 2005. O´Rahilly was elected to the Academy of Medical Sciences in 1999, to the Royal Society in 2003, and to the US National Academy of Sciences in 2011. In 2013 he was appointed a Knight Bachelor for services to medical research. He is still working as a clinician and teaching medical students

                                                                   
NY
  

 Margaret von Platen - författare och näringslivsjournalist. 
Margaret von Platen tog sin fil kand vid Uppsala universitet och har en MBA-examen vid Columbia Business School i New York. Under åren 1987-1995 arbetade hon som börskrönikör vid Dagens Industri. Margaret von Platen har haft flera styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag, bland några kan nämnas Nordstjernan, Karo Bio,  NSP.  Margaret von Platen är näringslivsjournalist och  författare och har bland annat skrivit den första biografin om Jan Stenbeck. Andra böcker hon skrivit är: "De framgångsrika familjerna", "Sanningsägare eller karriärist" och "Filosofi." Hon har i flera år arbetat som journalist på tidningar i Sverige och i Frankrike. För närvarande är hon bland annat styrelseledamot i Marie Cronstedts stiftelse ( http://www.mccstiftelse.se/ ) och arbetar som krönikör på www.realtid.se  . 
 

 


                                                                    

 

 

   

     

Professor
Claes-Göran Östenson

Claes-Göran Östenson - Professor i endokrinologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Claes-Göran Östenson disputerade vid Uppsala universitet 1979 på en avhandling om det blodsockerhöjande hormonet glukagon. Sedan1980 har Claes-Göran Östenson verkat vid Karolinska sjukhusets endokrinologiska klinik samt institutionen för molekylär medicin vid Karolinska Institutet. 1982 blev han docent vid Uppsala universitet och fyra år senare specialist i klinisk endokrinologi vid Karolinska Institutet, där han 1997 utnämndes till universitetslektor och året efter till biträdande professor. Sedan 1995 har Claes-Göran Östenson varit chef för Karolinska sjukhusets diabetespreventiva enhet samt arbetat med diabetesförebyggande projekt inom Stockholms läns landsting.

 

Den 1 januari 1999 utnämndes Claes-Göran Östenson till professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet.

Claes-Göran Östensons forskning är bland annat inriktad på utvecklingen av typ 2-diabetes hos människa och i djurmodeller. Hans forskningsresultat om exempelvis stress och motionens betydelse vid diabetes, har utöver traditionell publicering, ofta varit publicerade i populärvetenskapliga tidskrifter. Östenson har bred erfarenhet av insamling till diabetesforskning. Under sex år, från 2004 2010 var han ordförande i Diabetesfondens vetenskapliga råd, som bedömer ansökningar om forskningsanslag i Svenska Diabetesförbundets forskningsfond ”Diabetesfonden”, där han sedan 2010 är ledamot i styrelsen. Han är ordförande i Nationella programrådet för diabetesvård och deltar i projektledningen för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes.

 

                                                      
  

 

 

  


Updated 01/12/2015