Rolf Luft Award
            
världens mest prestigefyllda pris inom 
                  diabetologi och endokrinologi


Rolf Luft Award delas ut årligen av Karolinska Institutet och sedan 2005 av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning till en framstående forskare aktiv inom endokrinologi, metabolism och diabetesforskning. Utmärkelsen består av medalj, diplom och prispengar. 
I priskommittén ingår före detta pristagare samt styrelsen vid Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning. 
Rolf Luft Award (Rolf Lufts pris) ges för enastående insatser inom forskning och utbildning i samklang med stiftelsens syfte att stödja framtida forskning och utbildning om diabetes och endokrinologi

Rolf Luft Award (Rolf Lufts pris eller stipendium) är av yrkesförkovrande natur och avser framtida utbildning och forskning inom området diabetes och endokrinologi eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Inbjudan till  nominering skickas till alla ledande universitet i världen.
   
Frances Aschcroft utsedd till mottagare av
Rolf Luft Award 2024
 
 

 Professor Frances Ashcroft. Photo: Robert Taylor
Högupplöst bild
Frances Ashcroft är professor i fysiologi vid University of Oxford, Fellow vid Trinity College Oxford och medlem av Royal Society of London. Hon tog sin doktorsexamen vid Cambridge University  har utsetts till pristagare av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforsknings pris Rolf Luft Award 2024.
Nomineringskommittén som består av styrelseledamöter för Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning motiverar priset till professor Aschroft:

- Professor Dame Commander Frances Ashcroft har gjort den banbrytande upptäckten att nyfödda med diabetes (neonatal diabetes) kan behandlas med tabletter i stället för insulininjektioner och därigenom få förbättrad livskvalitet. Detta gör henne till en mycket värdig pristagare av Rolf Luft Award 2024, säger styrelsen för Rolf Luft Stiftelse för Diabetesforskning. Läs mer om Professor Aschcroft:
- Styrelsens motivering till utmärkelsen
- Summary of Professor Ashcrofts Scientific Research (eng.)
- Short biography
- Mer information om Rolf Luft Award mottagarna (KI)
Professor Aschcroft kommer att ta emot Rolf Luft medalj, diplom och en prissumma under en ceremoni i september, där även stiftelsens 20-års jubileum kommer att uppmärksammas.

2024 Rolf Luft Award

 Under en ceremoni i september 2024 kommer Rolf Luft Award 2024 delas ut. Läs mer här om nomineringen.
                
 

Dr Roger D. Cone mottog Rolf Luft Award
Under en ceremoni den 12 januari 2023 vid Karolinska Institutet mottog Dr Roger D. Cone, Rolf Luft Awards medalj och diplom av Karolinska Institutets prorektor Anders Gustafsson. Prischecken om 100 000 kr tilldelades Dr Cone av Rolf Lufts Stiftelses Ritva Luft. I anslutning till prisceremonin gav Dr Cone den intressanta och uppskattade prisföreläsningen: The Remarkable Biology of the Melanocortin Peptides.

 
 Från vänster: Rolf Luft Stiftelse för Diabetesforskning: Ritva Luft och professor Kerstin Brismar. Mottagare av Rolf Luft Award Dr Roger D. Cone. Karolinska Institutet: Prorektor Anders Gustavsson.

  
 
   Karolinska Institutets prorektor Anders Gustafsson delar ut medalj och  diplom till Dr Roger D. Cone.       Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforsknings Ritva Luft tilldelar Dr Roger Cone    prischeck om 100 000 kr. 
 
Professor Kerstin Brismar annonserar mottagaren av Rolf Luft Award 2022
  Från vänster: Ritva Luft från Rolf Lufts Stiftelse, Dr Roger D. Cone och KIs Prorektor Anders  Gustatsson
 
Dr Roger D. Core prisföreläser
 


Rolf Luft Award 2022 tilldelas Dr. Roger D. Cone 
   

Rolf Lufts Stiftelse för diabetesforskning har utsett Dr. Roger D. Cone vid Life Sciences Institute, University of Michigan, till mottagare av Rolf Luft Award 2022. Utmärkelsen delas ut vid en ceremoni i januari. I samband med utdelningen håller Dr Roger D. Cone en prisföreläsening.
Information om program för utdelningen av Rolf Luft Award och Novo Nordisk och KI Fellowship mini-symposium finns här .
Information om prisföreläsningen "The Remarkable Biology of the Melanocortin Peptides"  finns här

Prismotivering 
Roger Cone’s work is focused on the central control of energy homeostasis and specifically the melanocortin system. He has demonstrated that this complex set of neural circuits regulate a variety of physiological processes important to energy homeostasis. 

Mottagare av Rolf Luft Award

 
                                                       
Vid varje prisutdelning ger mottagaren en föreläsning. I samband med det anordnas även ett symposium om aktuella ämnen kring diabetes och dess följdsjukdomar. Här finns information om de senaste årens symposium:

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Mottagare av Rolf Luft Award 2020!

Professor Franz Matschinsky vid Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia utsågs till mottagare av Rolf Luft Award 2020. Han fick priset för sin betydande forskning om hur den pankreatiska betacellen reglerar insulinsekretionen beroende på sin glukosmetabolism. Professor Matschinsky har karaktäriserat enzymet glukokinas som den viktigaste regulatorn.

Prisföreläsning: "Slow and contentious to develop, the glucokinase-glucose-sensor paradigm is now central to the understanding of glucose homeostasis, its diseases and their therapy”.    Läs motiveringen här (eng)

In memorandum av Professor Franz Matschinsky

 


Prisutdening 2019

Under en ceremoni i en fullsatt Nobel Forum den 8 maj, mottog professor Mitchell Lazar från Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania Rolf Luft Award. Professor Lazar får priset för sina banbrytande upptäckter. Mer information finns här.

   
Prorektor Karin Dahlman-Wright, Karolinska
 Institutet delar ut medalj och diplom till
professor Mitchell Lazar.
       
Professor Kerstin Brismar delar
ut check till professor Lazar.
 
Professor Per-Olof Berggren
läser upp motiveringen till
priset.
 
        
        Från vänster: Rolf Luft Stiftelse för diabetesforsknings ordförande Claes-Göran Östenson, ordförande i nomineringskommittén
        professor P-O Berggren Karolinska Institutet, Rolf Luft Awardpristagaren Mitchell Lazar, professor Kerstin Brismar, Karolinska 
        Institutets prorektor Karin Dahlmam-Wright  

   Intresserad publik i fullsatt Nobel
Forum 
 
Professor Lazar berättar om professor Rolf
Lufts forskning

Professor Lazar beskriver sin
framgångsrika forskning
 


Cajsa Lindberg,
ordförande i Svenska Diabetes-
förbundet informerar om hur det är att leva med diabetes.

Mottagare av Rolf Luft Award 2019!

                         
  Årets Rolf Luft-pristagare professor Mitchell Lazar från Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, fick ta emot en prissumma, medalj och diplom under ceremoin. I anslutning höll han en prisföreläsning med temat: "Nuclear Receptors, Circadian Rhythms, and Metabolism" . Under eftermiddagen pågick Rolf Luft Symposium, där en rad personer belyste diabetesvård och diabetes ur olika aspekter.
Motiveringen till priset finns här. 

Karolinska Institutets hemsida finns mer att läsa om professor Mitchell Lazars forskning om och om Rolf Luft Award.   

   
  Rolf Luftsbluelogga.JPG

           Karolinskalogga.jpg    

                 Novologga.jpg

__________________________________

                             Prisutdelningen 2018  


                     
 Professor P-O Berggren, professor Claes-Göran Östenson, pristagaren professor Rudolf Zechner, 
 medicinskt ansvarig för Centrum för diabetes Sergio Catrina och professor Kerstin Brismar
 
  
   Prorektor Karin Dahlman-Wright delade ut check,
   medalj och diplom till professor Rudolf Zechner
                    
                       
                       Professor Zechner höll en uppskattad prisföreläsning
                       "FAT FISSION - The breakdown of cellular lipid
                       stores in Health and disease."

Professor Per-Olof Berggren, ordförande i nomineringskommittén hälsade välkommen och läste upp motiveringen.
 

Professor Zechner tackade för Rolf Luft Award och för uppmärksamheten och avslutade prisföreläsningen.


 
Prorektor Karin Dahlman-Wright informerade om bakgrunden till
Rolf Luft Award.2018 års mottagare av Rolf Luft Award utsedd!  

                                  

Professor Rudolph Zechner
Professor Rudolf Zechner vid Institute of Molecular Biosciences, Karl-Franzens, Universität Graz i Österrike har utsetts till mottagare av Rolf Luft Award 2018 med följande motivering:
"Professor Zechner is awarded the Rolf Luft Award for his Discovery of adipose triglyceride lipase and its role in intracellular catabolism of fat". Ta del av hela motiveringen här (eng)

Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i maj då professor Zechner kommer att få en prissumma, medalj och diplom. I samband med det kommer han ge en prisföreläsning.
                                     

 
____________________________

                     Prisutdelningen 2017

                                                                               10 maj

     
KIs professor Per-Olof Berggren, ordförande i priskommittén för Rolf Luft Award läste upp motiveringen för 2017 års pris. Professor Kerstin Brismar informerade om Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning och bakgrunden till Rolf Luft Award.  KIs rektor Karin Dahlman-Wright.
   
       Publiken lyssnade intresserat.
 KIs rektor Karin Dhalman-Wright
delade ut Diplom och medalj till pris-
 tagaren Dr Daniel Drucker.
   Ritva Luft delade ut check på 
prissumman till Dr Drucker.
      Från vänster:
Professor, ledamot i priskommittén för Rolf Luft Award och i styrelsen för Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, Per-Olof Berggren, KIs rektor Karin Dahlman-Wright, pristagaren Dr Daniel Drucker, Ritva Luft, professor och styrelseordförande för Rolf Lufts stiftelse för diabetesforskning Claes-Göran Östenson, professor och ledamot i styrelse för Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning Kerstin Brismar.
   
                                                      
 
Professor Daniel Drucker håller en uppskattad och intressant föreläsning under temat "Unravelling novel actions of gut peptides-biological mechanisms and therapeutic implications.


  Presentation av mottagare av
Rolf Luft Award 2017

                

Motiveringen

Ytterligare motivering (eng)
                                    

Daniel J. Drucker vid Lunenfeld-Tanenbaum  Research Institute,  Mount Sinai Hospital,  Joseph & Wolf Lebovic Health Complex, Toronto, Kanada har utsetts till mottagare av Rolf Luft Award 2017.


Dr. Drucker, läkare och forskare, får Rolf Luft Award 2017 för sina grundläggande studier av tarmhormonet GLP-2 och GLP-1.

 

GLP-2 ökar upptag av födoämnen , minskar tarmläckage och stimulerar nybildning av celler i tunntarmen. Idag är det ett registrerat läkemedel vid kort-tarm syndrom vilket hos dessa patienter minskar behovet av nutrition via dropp.

 

Han har också visat hur GLP-1 stimulerat insulinsekretion vid måltid och har positiva effekter på hjärtat och immunförsvaret. GLP analoger och DPP-4 hämmare som ökar GLP-2 användes idag som läkemedel.

Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i maj då Dr. Drucker kommer att få en prissumma, medalj och diplom. I samband med det kommer han ge en prisföreläsning.____________________________________

Prisutdelningen 2016
13 september

 
Professor Per-Olof Berggren hälsade
välkommen
 
 
KIs tf rektor Karin Dahlman-Wright delade ut diplom 
till pristagarna
 
Professor Kerstin Brismar lyssnade
intresserat på prisföreläsningen.
           
            Professor Michael S Brown
            
               Professor Joseph L Goldstein
     
                          
                                   Från vänster: Professor Kerstin Brismar, professor Michael S Brown, Ritva Luft,
                                                     professor Joseph L Goldstein och professor Per-Olof Berggren


Årets pristagare är Michael Brown och Joe Goldstein som 1985 fick Nobelpris i medicin.

        

      Michael S. Brown       Joseph L. Goldstein


Mot
ivation for the Rolf Luft Award 2016

 

Michael Brown and Joe Goldstein have made seminal contributions to endocrinology and metabolism. Since winning the Nobel Prize, 1985, for establishing the pathologic mechanism responsible for Familial Hypercholesterolemia and identifying the LDL receptor, Brown and Goldstein have elucidated the components of a novel cholesterol sensing pathway in hepatocytes. At that time it was not clear how a cellular component as abundant as cholesterol could be sensed and in turn regulate cholesterol synthesis and metabolism. Brown and Goldstein first noted that expression of the LDL receptor gene was induced in cells deprived of cholesterol and set out to establish the transcriptional mechanism. This led to the identification of SREBP1a as a master regulator of a cluster of genes required for cholesterol synthesis, the observation that SREBP protein was expressed in the ER and that it was regulated by proteolytic cleavage. They then used a variety of approaches including studies of cholesterol auxotrophs to identify the cholesterol sensing protein SCAP, which regulates the first proteolytic cleavage of the SREBP precursor. After this cleavage, the SREBP precursor translocates to the Golgi where a second cleavage releases the mature transcription factor which then translocates to the nucleus. The identification of SCAP and the two proteases has established the regulatory mechanisms that control cholesterol production which is of general importance. In addition to these seminal studies Brown and Goldstein have contributed to other areas of endocrinology by identifying GOAT, the acyltransferase that octanoylates ghrelin,showing that ghrelin plays a critical role in the response to hypoglycemia and by showing that leptin is an effective therapy for lipodystrophy.

Prisceremoni och prisföreläsningar äger rum 13 september 2016 i Nobel Forum, Karolinska Institutet. Prissumman har donerats av Novo Nordisk.

 ___________________________________________


                  Prisutdelningen 2015     

                    


 Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten informerade om professor Rolf Lufts betydelse för diabetesforskning och delade ut diplom och medalj
till 2015 års  pristagare professor Andrew Hattersley. Ritva Luft i bakgrunden
. (foto Ulf Sirborn)

Professor Kerstin Brismar berättade om
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesfors-kning och dess ändamål.

(foto Monica Engström)
 
Ritva Luft överlämnade check på 100 000 kr som möjliggjorts genom donation av Novo Nordisk AB. (foto Ulf Sirborn)
 
Professor Per-Olof Berggren gav motiveringen till att professor Andrew Hattersley fått Rolf Luft Award 2015
(foto Monica Engström)

I samband med att professor Andrew Hattersley tog emot Rolf Luft Award den 27 maj i Nobel Forum vid Karolinska institutet.gav han en mycket uppskattad föreläsning under titeln: ”From base change to better care in diabetes"
För mer information:
www.diabetesgenes.org samt
https://medicine.exeter.ac.uk/
about/profiles/index.php?web_id=Andrew_Hattersley


(foto Ulf Sirborn)


     
Rolf Luft Stiftelse för Diabetesforsknings styrelseledamot Karin Hehenberger föreläste under temat" Living with diabetes, why research is so important"

(foto Monica Engström)


  2015 års mottagare av Rolf Luft Award

Professor Andrew Hattersley 

Professor Andrew Hattersley is an outstanding clinical investigator who combines state of the art molecular genetics with clinical studies.  He established and currently heads the premier international research team working on monogenic diabetes whilst continuing to work as a practising physician in diabetes and endocrinology. He has made major contributions in the genetics, pathophysiology and therapy of diabetes publishing over 400 original articles. His clinical descriptions and physiological studies of patients with monogenic diabetes have uncovered an essential role for novel proteins in the beta-cell and extra-pancreatic sites. The dramatic pharmacogenetic responses he described in potassium channel neonatal diabetes and hepatic nuclear factor maturity-onset diabetes in the young (MODY) has revolutionised patients’ treatment. This work has made molecular genetic diagnosis of monogenic diabetes essential in routine clinical practice.
Prisceremoni 13 maj 2014

Professor Roger Unger tog emot Rolf Luft Award den 13 maj i Nobel Forum vid Karolinska institutet. I samband med prisceremonin gav professor Unger en mycket uppskattad föreläsning under titeln: A New Biology for Diabetes ( Type 1 and 2)”, där han berättade om sin banbrytande upptäckt om glukagonets inverkan på blodsockret. Ta del av PRISFÖRELÄSNINGEN HÄR:  
 
Professor Unger höll en
Uppskattad prisföreläsning

 
Fullsatt Nobel Forum

Karolinska Institutets rektor
Anders Hamsten delade ut
medalj och diplom 
Ritva Luft delade ut check
på prissumman

 
    Professor Roger Unger vid prisceremonin 
                        
 


                      Ritva Luft. Roger Unger och Marlise UngerTill vänster: Professor Per-Olof Berggren, lab manger Kay Mc Corkle, Ritva Luft,
Professor Roger Unger, professor Kerstin Brismar och Marlise Unger
 
Professor Per-Olof Berggren, professor Kerstin Brismar och Karolinska Institutets rektor Professor Anders Hamsten förbereder            
 

Rolf Luft Award 2014 tilldelas professor Roger H. Unger

 

Professor Roger H. Unger vid University of Texas Southwestern Medical Center I USA tilldelas Rolf Luft Award 2014 med följande motivering:

 

För att försöka förstå de mekanismer som kan leda till diabetes, har professor Roger Unger under lång tid, studerat normal och onormal funktion hos de Langerhanska öarna i bukspottkörteln.

 

Analys av glukagon
1959 utvecklade han en metod att analysera, s.k. radioimmunoassay (RIA), glukagon. Med hjälp av RIA, en metod, där antikroppar används för att mäta koncentrationen av hormoner i blodet, kunde Unger påvisa att glukagon är ett hormon som produceras i bukspottkörtelns alfa-celler och som utsöndras i samverkan med insulin. Likaså framkom att glukagon är nödvändigt för att få ett normalt blodsockervärde.

 
Professor Roger H. Unger
                   
               


           
                     
Först att utveckla en RIA metod för att mäta ett hormon 
Unger var således först i världen att utvecka en RIA metod i syfte att kunna mäta ett hormon. Hans studier var redan färdiga innan publiceringen av den RIA, som kunde mäta insulin gjordes av Berson och Yalow. Under denna utvecklingsfas var Unger generös och väntade med publiceringen av sitt RIA-resultat till kollegernas arbete var klart för publicering, vilket senare gav dem Nobelpris.. Dessa och påföljande studier visade att diabetes är en sjukdom som drabbar flera hormoner, framför allt insulin och glukagon, där brist på insulin alltid kan kopplas till överskott av glukagon, vilket leder till både högt blodsocker och ketoner hos personer med diabetes och insulinbrist. Saknar man glukagon får man trots insulinbrist inte högt  basalt blodsocker eller ketoner. Läkemedel såsom GLP-1 analoger och DPP4 hämmare förbättrar blodsockret genom att hämma glukagonproduktionen. Nya läkemedel som bromsar effekten av glukagon är under utveckling för att behandla diabetes..

 

Effekter av hormonet leptin
I senare studier har Unger visat effekter av hormonet leptin som bildas i fettvävnad. I dessa studier har man sett att leptin kan förbättra blodsockerbalansen hos personer med diabetes. Leptin sänker blodsockret genom att bromsa glukagonaktiviteten.Leptin ökar även mättnadskänslan, minskar hungern samt ökar fettförbränningen. Vid övervikt utvecklas dock okänslighet för leptin.

 

Professor Unger  är en av världens främsta forskare inom  endokrinologi och metabolism och är därigenom en mycket värdig mottagare av Rolf Luft Award.

Prisceremonin äger rum i maj, där professor Unger också kommer hålla en föreläsning.

                  Rolf Luft Award 2013
 Professor Se-Jin Lee vid The John Hopkins University, Baltimore, USA, fick den 10 april ta emot Rolf Lufts Pris 2013. Han tilldelades priset för sin upptäckt av myostatin, ett protein som produceras i muskler och som verkar tillväxthämmande i musklerna. Professor Se-Jin Lee har kunnat påvisa positiva effekter av att hämma myostatin i olika modeller av degenerativa och metabola sjukdomar, som diabetes. Detta har exempelvis lett till att fyra bioteknik och farmakologiska bolag initierat kliniska prövningar vid behandling av patienter som har svår förlust av muskelmassa. Genom att hämma myostatin, kan muskelmassan öka, vilket är viktigt vid diabetes och många andra kroniska sjukdomar. Större muskelmassa ökar känsligheten för insulin, därmed förbättras blodsockret och risken för typ 2 diabetes minskar.
Högupplöst bild finns bifogat:  tSe-Jin Lee photo Jan2013 högupplöst.jpg           
             Motivation till priset:Motivation for Se-Jin Lee for Rolf Luft Award2013.pdf


          

         Professsor P-O Berggren och professor Kerstin  Brismar, Ritva Luft och professor Se-Jin Lee, som visar sin medalj.
       
 
Professor Se-Jin Lee och professor Kerstin Brismar
 
Professor Se-Jin Lee
ger prisföreläsning
 Professor Hans-Gustaf Ljunggren, KI:s Dekanus -
 forskning och Ritva Luft som ger Rolf Luft Award-diplom
till Professor Se-Jin Lee

                      
 

Rolt Luft Award 2012
 För tionde gången har Rolf Luft Award delats ut. Det skedde fredagen den 16 mars. KIs rektor Harriet Wallberg Henriksson, delade ut medalj och check till en stolt och glad professor Mangelsdorf. Diplom delades ut av styrelseledamot Ritva Luft.
                       
Professor David Mangelsdorf höll en uppskattad föreläsning
"Nucelar Metabolism Regulation of Nutrient Metabolism: From Worms to Humans."
 
Professor Per-Olof Berggren i
Nominerings-
kommittén läste
upp motiveringen till priset.
 
Professor Per-Olof Bergren och rektor
Harriet Wallberg-Henriksson

                   
   Professor Mangelsdorf och Ritva Luft
efter det att Mangelsdorf mottagit diplom
av Ritva Luft.
 

 
 
KIs rektor Harriet Wallberg delade ut medalj och prispengar till Professor Mangelsdorf


Professor Kerstin Brismar
berättade om Rolf Lufts Stiftelse
för Diabetesforsknings verksamhet.


 
 
        Professor David Mangelsdorf
 


Rolf Luft Award 2012
, som är ett av världens mest prestigefyllda priser inom diabetologi och endokrinologi, tilldelas i år Professor David Mangelsdorf vid Southwestern Medical School, Dallas, USA. 

-Mangelsdorf tilldelas priset för sina banbrytande arbeten om nukleära receptorer som har lett till grundläggande upptäckter av hur nivåerna av kolesterol, fett och gallsyra regleras i kroppen. Han har definierat viktiga signalvägar genom att identifiera ligander, målgener, molekylära mekanismer och fysiologiska funtioner for många okända nukleära receptorer.

Dr Mangelsdorf har nyligen karakteriserat två nya signalvägar vilka medieras av hormonerna FGF 19 och FGF 21 samt påvisat deras roll i regleringen av metabolism. Dr Mangeldorfs forskning har således vida implikationer vad det gäller metabolism, olika sjukdomar samt läkemedelsutveckling. Det gör honom till en värdig mottagare av Rolf Luft Award säger Professor Per-Olof Berggren vid Karolinska Institutet och ledamot av priskommittén för Rolf Luft Award.

Rolf Lufts Award kommer att delas ut den 16 mars,
Läs även mer här om Dr Mangelsdorf (eng)
 


Rolf Luft Award 2011

Den 16 mars mottog professor Jeffrey Scott Flier Rolf Luft Award 2011. Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg Henriksson delade ut diplom och medalj. Å Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforsknings vägnar gav styrelseledamot Ritva Luft professor Flier, en check på prissumman 100.000 kr för hans forskningsinsatser. Nobel Forum var fullsatt när Professor Flier i samband med prisutdelningen gav föreläsningen "Hormone Resistance in diabetes and obesity:insulin, leptin and FGF21".  Prisceremonin och föreläsning gavs i anslutning till ett seminarium under eftermiddagen, med flera framstående forskare. Seminariet arrangerades av Novo Nordisk. som också möjliggjort utdelningen av prissumman 100.000 kr genom en donation.  
Rektor Harriet Wallberg Henriksson
och Professor Jeffrey Scott Flier
                                                                                                               

                                                                                                                         
 
 Fullsatt Nobel Forum
 
Professor Per-Olof
Berggren gav motivering
till Rolf Luft Award 2011
 
Professor Kerstin Brismar informerade
om Rolf Lufts Stiftelse och Rolf Luft Award
  
Styrelseledamot Ritva Luft
delar ut check
       
        Professor Berggren, Professor Flier och Professor Brismar
 

Foton: Lennart Helleday
  Bakgrund och motivering  


Professor Jeffrey Scott Flier

Rolf Luft Award 2011, som är ett av världens mest prestigefyllda priser inom diabetologi och endokrinologi, tilldelas i år Professor Jeffrey Scott Flier vid Harvard Medical School, Boston, USA.

- Dr Flier tilldelas priset för sina banbrytande forskningsinsatser, som bidragit till förståelsen för hur hormonerna leptin och insulin verkar i kroppen under normala betingelser och varför detta inte fungerar hos personer som lider av fetma, diabetes och relaterade ämnesomsättningssjukdomar, berättar Professor Per-Olof Berggren vid Karolinska Institutet och ledamot av nomineringskommittén för Rolf Luft Award.

 

Dr Fliers forskning har ökat förståelsen för varför fetma och diabetes utvecklas hos vissa personer och inte hos andra. I detta sammanhang har Dr Flier speciellt fördjupat sig i verkan av hormonet leptin och varför okänslighet för leptin uppstår. En av dr Fliers banbrytande upptäckter är att leptin, som bildas i fettväv, sannolikt utgör nyckelsignalen till hjärnan som gör det möjligt att uppfatta om det föreligger svält eller inte. Personer där denna signal inte fungerar utvecklar fetma.

 

Förutom Dr Fliers upptäckter om leptinsignalering har han även gjort viktiga upptäckter vid tillstånd som det ”metabola syndromet”, då en person lider av höga blodfetter, högt blodtryck och högt blodsocker samtidigt, vilket kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Likaså har Dr Flier funnit svar på hur insulin verkar i kroppen och varför okänslighet för insulin uppstår, ett tillsånd som är särskilt vanligt hos överviktiga personer samt hos personer med diabetes.

- Således har Dr Fliers upptäckter hjälpt oss att förstå den molekylära bakgrunden till ett av de största hälsoproblemen i modern tid, vilket gör honom till en mycket värdig mottagare av Rolf Luft Award säger Per-Olof Berggren.

 

Rolf Lufts Award kommer att delas ut den 16 mars. I samband med prisutdelningen kommer Dr Flier också att ge en prisföreläsning med titeln ”Hormone resistance in diabetes and obesity: insulin, leptin and FGF21”. Rolf Luft Awart består av diplom, medalj och en summa prispengar. Läs mer om bakgrund till priset här:
Bakgrund RL Award.pdf

 

Ytterligare information lämnas via epost: info@rolfluftdiabetesfond.se

In English: English Dr Jeffrey Flier Rolf Luft Award 2011.doc

---------------------------------------------------------------------------------------

Rolf Luft Award 2009


T.v Professor Per-Olof Bergren, Styrelseledamot Ritva Luft och Professor Lewis C. Cantley

Professor Lewis C. Cantley, Division of Signal Transduction Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston tilldelades utmärkelsen Rolf Luft Award 2009. Han gav samtidigt en föreläsning om sin intressanta forskning.


Läs mer här om professor Cantleys forskning :
Pressrelease RLAward 2009_sv2.doc (85 kB)

Engelska:
Motivation Lewis Cantley eng.doc (110 kB)
           
Forskare, som tilldelats utmärkelsen:

2020 - Professor Franz Matschinsky vid Perelman School of Medicine, University of
           Pennsylvania, Philadelphia
2019 - Professor Mitchell Lazar från Perelman School of Medicine, University of
          Pennsylvania

2018 - professor Rudolf Zechner, University of Graz, Austria
2017 - Professor Daniel Drucker, Lunenfeld-Tanenbaum  Research Institute,  Mount 
            Sinai Hospital
 

2016 - Professorerna Michael Brown och Joe Goldstein, University of Texas
           Southwestern Medical Center, Dallas, USA

2015 - Professor Andrew Hattersley, Univ. of Exceter Medical School, Devon, UK
2014 - Professor Roger H. Unger vid University of Texas Southwestern Medical Center,USA
2013 - Professor Se-Jin Lee vid The John Hopkins University, Baltimore
2012 - Professor  David Mangelsdorf vid Southwestern Medical School, Dallas, USA
2011 - Professor Jeffrey Scott Flier, Harvard Medical School, Boston, USA
2009 - Professor  Lewis C Cantley, Harvard Medical Schooll, Boston, USA

2008 - Professor Grahame Hardie, FRSE FMedSci, University of Dundee, UK
2007 - Dr. Wylie Vale, Helen McLoraine chair professor of
          molecular neurobiology at the Salk Institute in the USA
2006 - Professor Sir Philip Cohen, MRC Protein Phosphorylation   Unit, University
           of Dundee, UK
2005 - Professor Stephen O´Rahilly, Cambridge University, UK
2003 - Professor Bruce Spiegelman, Dana-Farber Cancer
          Institute, Boston, USA
2001 - Professor C Ronald Kahn, Joslin Diabetes Center, Boston, USA
2000 - Professor Jeffrey Friedman, Laboratory of Molecular
          Genetics, the Rockefeller University, New York, USA           ___________________________________________________________________________


 

Rolf Luft Award 2008

 

Professor Grahame Hardie från “University of Dundee, UK” tog emot priset Rolf Luft Award 2008 den 28:e oktober 2008 i Rolf Luft Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson och Ritva Luft delade ut medalj, diplom och prispengar.

I samband med att utmärkelsen delades ut höll professor Grahame Hardie en uppskattad föreläsning om sin forskning : AMPK: a key sensor of cellular energy status and a potential drug target in obesity, diabetes and cancer”

 

 

 

 

 

 

 

Motivationen till priset löd:
Grahame Hardie har identifierat AMP aktiverat proteinkinas (AMPK), dess reglering och flera av dess fysiologiska betydelser. Han har visat att AMPK är en sensor för cellens energistatus, dvs känner av förändringar och aktiveras för att anpassa cellen till syrebrist, substratbrist och olika typer av cellstress.

Han har bl.a. visat att AMPK kan stimulera glukosupptag i muskel under arbete. Han har också visat att AMPK är betydelsefullt för vissa cancerformer. Han har föreslagit att AMPK signaleringen borde vara ett mål för utveckling av nya läkemedel. Hans forskning har bidragit till förståelsen av hur det mest använda läkemedlet vid typ 2 diabetes, Metformin/Glucophage, verkar, nämligen genom att aktivera AMPK och därmed öka leverns insulinkänslighet och minska dess sockerproduktion.
 
Metformins förmåga att aktivera AMPK signalering är också en av förklaringarna till att detta läkemedel minskar risken för vissa cancrar.

Grahame Hardie har startat ett helt nytt forskningsområde som öppnar nya vägar för behandling av fetma, diabetes och cancer.

KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson delade ut Rolf Luft Award 2008


     
Professor Grahame Hardie och styrelseledamoten i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning Ritva LuftUppdaterat 2024-01-21