Hem
Mottagare ROLF LUFT AWARD 2024 utsedd
VÄLKOMMEN NOMINERA till Rolf Luft Award 2025
STIPENDIUM - unga diabetesforskare 2023
AKTUELLA BÖCKER om att leva länge och väl samt om typ 2 diabetes
Om stiftelsen och Professor RolF Luft
STYRELSEN
Varför så viktigt?
Framsteg genom forskning - från dåtid till nutid
GE EN GÅVA
Sponsorer
Aktiviteter
Press
Kontakt
                                                      

Varför så viktigt med diabetesforskning?

Processer i betacellen i bukspotts-
körteln som leder till
insulinutsöndring (P-O Berggren)


De senaste 30-40 åren har diabetikers livsvillkor avsevärt förbättrats. Det beror framför allt på den diabetesforskning som bedrivits i Sverige och övriga världen.
Men ännu återstår mycket forskning för att personer med diabetes ska kunna få ett lika bra liv som friska och sjukdomen undvikas. Detta kräver ekonomiska resurser.

Många insjuknar varje dag
Varje dag insjuknar flera svenska barn, ungdomar och vuxna i typ 1 diabetes. 70.000 svenskar har denna form av diabetes, som kräver insulin. I dagsläget innebär det insulininjektioner 3-4 gånger dagligen och också många blodsockertester. Det finns en stor oro för kraftigt blodsockerfall (känning), som i värsta fall kan leda till kramper och medvetslöshet (insulinkoma).

Ännu fler vuxna insjuknar i typ 2 diabetes, som förr kallades vuxen- eller åldersdiabetes. Nio av tio diabetiker har typ 2 diabetes. Det har även blivit vanligare att barn med övervikt och fetma drabbas av denna form av diabetes. Eftersom symptomen vid typ 2 diabetes ofta är otydlig, kan man ha haft sjukdomen flera år innan den upptäcks. Olika organ i kroppen kan då ha tagit skada.

Tack vare forskning

Tack vare intensiv forskning kan man i dag minska risken för att komplikationer till följd av diabetes uppstår och om de uppstått minska effekten av dem.
Tidigare var det vanligt att personer med diabetes blev blinda eller fick allvarliga njurskador och att barn och ungdomar med diabetes hamnade i medvetslöshet (insulinkoma). Det var också vanligare med fosterskador. Dessa risker har avsevärt minskats bland annat på grund av möjligheterna att hålla ett jämnt och bra blodsocker genom att diabetikern själv kan testa sitt blodsocker. Men fortfarande kan exempelvis försämrad blodcirkulation hos diabetikern leda till amputation av fot och ben. Likaså innebär diabetes ökad risk för stroke-, hjärtinfarkt och förkortad livslängd. Betydande forskninsinsatser krävs för att komplikationer till följd av diabetes helt och hållet ska kunna undvikas.

Forskning och utveckling av största vikt

Att det finns ekonomiska resurser till forskning och utveckling av nya metoder som kan förebygga, tidigt upptäcka och behandla diabetes effektivt, är därför av största vikt för personer med diabetes och dem som riskerar att drabbas av diabetes.

Detta betyder även mycket för folkhälsan, då bättre diagnos- och behandlingsmetoder leder till minskat antal sjukskrivningar och en ökning av arbetsförmågan.

90% av den svenska diabetesforskningen är i dag beroende av externa donationer.

Här kan du stödja den viktiga diabetesforskningen!
Uppdaterat 2012-09-15
Utskriftsvänlig sida
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning • Rolf Lufts Foundation for Diabetes Research • www.rolfluftdiabetesfond.seinfo@rolfluftdiabetesfond.se • Bankgiro 5799-9559
Provided by Webforum