Hem
Mottagare ROLF LUFT AWARD 2024 utsedd
VÄLKOMMEN NOMINERA till Rolf Luft Award 2025
STIPENDIUM - unga diabetesforskare 2023
AKTUELLA BÖCKER om att leva länge och väl samt om typ 2 diabetes
Om stiftelsen och Professor RolF Luft
STYRELSEN
Varför så viktigt?
GE EN GÅVA
Sponsorer
Aktiviteter
Press
Kontakt
Press

2014-04-30

Professor Roger Unger prisas för sin upptäckt av glukagons inverkan på blodsockret

   

 Professor Dr Roger Unger vid University of Texas Southwestern Medical Center I USA tilldelas Rolf Luft Award 2014/Rolf Luft Pris med följande motivering:

           
För att försöka förstå de mekanismer som kan leda till diabetes har professor Roger Unger under lång tid studerat normal och onormal funktion hos de Langerhanska öarna i bukspottkörteln.

1959 utvecklade han en metod s.k. radioimmunoassay (RIA) att analysera glukagon.  Med hjälp av RIA, en metod, där antikroppar används för att mäta koncentrationen av hormoner i blodet, kunde Unger påvisa att glukagon är ett hormon som produceras i bukspottkörtelns alfaceller och som utsöndras i samverkan med insulin. Likaså framkom att glukagon är nödvändigt för att få ett normalt blodsockervärde.

 

Unger var således först i världen att utvecka en RIA metod i syfte att kunna mäta ett hormon. Hans studier var redan färdiga innan publiceringen av den RIA, som kunde mäta insulin, gjordes av Berson och Yalow. Under denna utvecklingsfas var Unger generös och väntade med publiceringen av sitt RIA-resultat tills kollegernas arbete var klart för publicering, vilket senare gav dem Nobelpris. Dessa och påföljande studier visade att diabetes är en sjukdom, som drabbar flera hormoner, framförallt insulin och glukagon, där brist på insulin alltid kan kopplas till överskott av glukagon, vilket leder till både högt blodsocker och ketoner hos personer med diabetes och insulinbrist. Saknar man glukagon så får man vid insulinbrist inte högt basalt blodsocker eller ketoner.

Läkemedel såsom GLP-1 analoger och DPP4 hämmare förbättrar blodsockret genom att hämma glukagonproduktionen. Nya läkemedel som bromsar effekten av glukagon är under utveckling för att behandla diabetes.
 

I senare studier har Unger visat effekter av hormonet leptin som bildas i fettvävnad. I dessa studier har man sett att leptin kan förbättra blodsockerbalansen hos personer med diabetes. Leptin sänker blodsockret genom att bromsa glukagonaktiviteten. Leptin ökar även mättnadskänslan, minskar hungern samt ökar fettförbränningen. Vid övervikt utvecklas dock okänslighet för leptin.

Professor Unger  är en av värdens främsta forskare inom  endokrinologi och metabolism och är därigenom en mycket värdig mottagare av Rolf Luft Award.

Prisutdelningen äger rum under en ceremoni i Nobel Forum, Karolinska Institutet den 13 maj. I samband med den kommer professor Unger ge en föreläsning under titeln”A New Biology for Diabetes ( Type 1 and 2)”.

Om önskemål finns att intervjua Professor Unger v v kontakta Professor Kerstin Brismar e-post: info@rolfluftdiabetesfond.se
                                        

 


Högupplöst bild av professor unger 

Pressmeddelande i sin helhet inkl. bakgrund och tidigare mottagare    

Pressrelease (eng) från UT Southwestern Medical Center                                 


 


----------------------------------------------------------

Rolf Luft Award 2013 tilldelas Professor Se-Jin Lee


Rolf Luft Award, som är ett av världens mest prestigefyllda priser inom diabetologi och endokrinologi, tilldelas i år Professor Se-Jin Lee  vid The John Hopkins University, Baltimore, USA.

 

Professor Se-Jin Lee tilldelas priset för sin upptäckt av myostatin, ett protein som produceras i muskler och som verkar tillväxthämmande i musklerna. Professor Se-Jin Lee har kunnat påvisa positiva effekter av att hämma myostatin i olika modeller av degenerativa och metabola sjukdomar, som diabetes. Detta har exempelvis lett till att fyra bioteknik- och farmakologiska bolag initierat kliniska prövningar vid behandling av patienter som har svår förlust av muskelmassa. Genom att hämma myostatin, kan  muskelmassan öka, vilket är viktigt vid diabetes och många andra kroniska sjukdomar. Större muskelmassa ökar känsligheten för insulin därmed förbättras blodsockret och risken för  typ 2-diabetes minskar.

 

-          Denna upptäckt gör honom till en värdig mottagare av Rolf Luft Award säger Professor Per-Olof Berggren vid Karolinska Institutet och ledamot av priskommittén för Rolf Luft Award.


Bifogat finns högupplöst bild:Se-Jin Lee photo Jan2013 högupplöst.jpg
Bifogat finns pressmeddelande:Professor Se-Jin Lee tilldelas Rolf Luft Award 2013.docx-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
CHAMPAGNE OCH CHOKLAD GLÄDJE FÖR DIABETIKER


Från vänster Ritva Luft, Carl Jan Granqvist
och Kerstin Brismar
Högupplöst bild finnns här:f1.JPG (2 429 kB)

 

För första gången har en välgörenhetsafton till förmån för diabetes ägt rum på Vinkällaren Grappe i Stockholm.

- Att kunna njuta av god mat och dryck hör till livets glädjeämnen säger professor Carl Jan Granqvist, som har typ 2 diabetes i släkten och som själv för några år sedan drabbades av sjukdomen. Carl Jan är ägare till Vinkällaren Grappe och styrelseledamot i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, som var arrangörer för denna kväll. Kultur och vinjournllisten vid Sveriges Radio Karsten Thurfjell och vinjournalisten Jan Holmström, tog gästerna med på en sinnelseförnimmelseresa i champagnes sprudlande värld och Johan Agrell berättade om chokladens historia och tillkomst samtidigt som gästerna fick avnjuta champagne och mörk choklad.

Att just champagne och choklad var i fokus denna kväll beror på att vissa studier visat att ett glas champagne och 20 g mörk choklad inte påverkar blodsockret nämnvärt.

- Det ögat uppfattar som gott att äta och dricka, verkar påverka våra sinnen och leda till att bukspottkörteln producerar mer insulin. Mycket mer forskning måste göras innan vi förstår hur detta fungerar, säger professor Kerstin Brismar ordförande i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning.

Mellan Karolinska Institutet och Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytteakademi vid Örebro universitet pågår ett projekt där man studerar måltidens betydelse för hälsan, speciellt vid diabetes.

 

Överskottet från kvällen går till diabetesforskning och kommer bland annat att bidra till stipendier till unga diabetesforskare.

 

ARRANGÖRERNA TACKAR Louis Roederer, André Clouet, Pierre Peters (Vingruppen) Taittinger (Fondberg) Dom Perigon (Moet Hennessy) och De Sousa (Vinalliansen). De champagnesorter som avsmakades anges här:Grappe_champagner[1].pdf (51 kB)

Chokladen som avnjöts var Valrhona.

Ytterligare information lämnas av: Professor Carl-Jan Granqvist, telefon 08- 661 25 16
Professor Kerstin Brismar, telefon 0704-84 87 87

Ordförande Kerstin Brismar vill särskilt tacka Monica Engström och Birgitta Kihlberg som med sitt stora engagemang bidragit till denna lyckade och givande välgörenhetsafton. Överskottet blev c:a 45 tkr till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning och kommer att bidraga till stipendier till unga diabetesforskare.

 

Karsten Thurfjell, Kerstin Brismar,
Carl Jan Granqvist, Ritva Luft och Jan Holmström
Gästerna smakar champagne

Högupplöst version:
DSC_0035.JPG (2 527 kB)

Högupplöst version:
IMG_1109.JPG (225 kB)

Fler högupplösta bilder

DSChögupplösta_0021.JPG (2 681 kB)Carl Jan hälsar gästerna välkomna
DSC_0028.JPG (2 352 kB)Förväntan inför champagne- och chokladprovningen
DSC_0059.JPG (2 568 kB) Birgitta Kihlberg och Monica Engström hälsar gästerna välkomna
IMG_1117.JPG (5 265 kB) Jan Holmström sinnesförnimmelseupplever champagne
IMG_1081.JPG (4 322 kB)Kerstin Brismar tilldelar Carl Jan diplom från Rolf Lufts Stiftelse
IMG_1108.JPG (153 kB)Kerstin Brismar avnjuter champagne
IMG_1079.JPG (4 323 kB) Sommelier Karl Arbin och andra Grappemedarbetare


_____________________________________________________________________________________4 augusti 2008 - STIPENDIEUTDELNING OCH AKTUELL FORSKNING PRESENTERADES 
Den 4 augusti fick de bägge unga forskarna Malou Friederich, doktorand vid Uppsala Universitet och Med dr Stefan Amisten vid Lunds universitet ta emot diplom av styrelseledamoten Ritva Luft. De unga forskarna höll samtidigt  uppskattade föreläsningar om deras forskning

Stipendiaterna Stefan Amisten och Malou Friederich
med sina diplom som delades ut av styrelseledamoten
Ritva Luft

Malou Friederich, doktorand vid Uppsala Universitet, fick 70,000 kr för att vid Georgetown University, Washington närmare studera orsaker till njurskada vid diabetes, som är en allvarlig komplikation vid sjukdomen.

Idag drabbas cirka 30% diabetiker av njurpåverkan med risk att senare få njursvikt. Adekvat behandling kan minska denna risk avsevärt. Vid allvarlig njursvikt så är den enda behandlingen dialys eller transplantation. Det är således mycket viktigt att minska denna utveckling.

Malou Friederich´s forskning fokuserar på initiala förändringar i omsättningen av syre (O2) som tros ligga bakom uppkomsten av diabetiska njurskador. Mitokondrien är cellens energiproducerande enhet och den som konsumerar mest syre. Hennes forskning har visat att hos personer med diabetes är mitokondriens syrehantering försämrad och att de använder mer syre än normalt. Det mitokondriella proteinet Uncoupling Protein-2 (UCP-2) kan vara en kritisk faktor, som orsakar syrebrist i njuren och därmed starkt bidrar till uppkomsten av njurskador hos diabetiker. Fortsatt forskning inom detta fält ger stora möjligheter till nya behandlingar av diabetes så att uppkomsten av diabetiska njurskador kan förhindras.

Stefan Amisten, med dr, Lunds Universitet, fick 80,000 kr för vistelse vid ”The Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism”. Där kommer han att studera vilken roll de insulinproducerande cellernas olika signalsystem har för uppkomst av diabetes. Denna forskning skulle kunna innebära att nya läkemedel kan tas fram för att behandla diabetes. Människans beta-celler som frisätter insulin ska studeras närmare. Huvuddelen av tidigare forskning av beta-celler är gjord på möss och det har framkommit skillnader mellan möss och människor i beta-cellers funktion Därför är det mycket viktigt att ta reda på exakt hur mänskliga beta-celler fungerar.  

Intresserade lyssnade på föredragenEtt av Stefans forskningsmål blir att undersöka vilka proteiner som är inblandade i insulin-frisättning hos människan, samt att se hur dessa proteiner är påverkade vid typ-2 diabetes.

Kunskapen om hur insulin-frisättning fungerar i människan är ovärderlig för förståelsen av hur diabetes uppkommer och hur sjukdomen kan behandlas. Stefan Amistens forskning kommer sannolikt en dag att bidra till nya sätt att behandla folksjukdomen diabetes.

Det är andra gången som Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, som grundades 2004, delar ut stipendier till unga diabetesforskare.                            
 
Mörk choklad och blåbärsdryck
 

Mörk choklad och blåbärsdryck


Carl Jan Granqvist

 

50 g mörk choklad (85% kakao) och 15 cl blåbärsdryck utan tillsatser, sätter guldkant på diabetikers meny. Dessa livsmedel höjer inte blodsockret och kräver minimalt med insulin. Det visar forskning som i samband med stipendieutdelningen och stipendiaternas föredrag den 4 augusti, presenterades av Rolf Lufts Stiftelses styrelseledamöter professor Carl Jan Granqvist, Örebro Universitet och professor Kerstin Brismar, Karolinska Institutet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007

Olof Dallner och Ritva Luft Kerstin Brismar och
Carl Jan Ganqvist

Högupplöst version:
Dallner och Luft.JPG
(1 939 kB)

Högupplöst version:
Brismar och Granqvist.JPG
(1 926 kB)

Uppdaterat 2014-04-30
Utskriftsvänlig sida
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning • Rolf Lufts Foundation for Diabetes Research • www.rolfluftdiabetesfond.seinfo@rolfluftdiabetesfond.se • Bankgiro 5799-9559
Provided by Webforum