Hem
Mottagare ROLF LUFT AWARD 2024 utsedd
VÄLKOMMEN NOMINERA till Rolf Luft Award 2025
STIPENDIUM - unga diabetesforskare 2023
AKTUELLA BÖCKER om att leva länge och väl samt om typ 2 diabetes
Om stiftelsen och Professor RolF Luft
Professor Rolf Luft
Stiftelsens stadgar
STYRELSEN
Varför så viktigt?
GE EN GÅVA
Sponsorer
Aktiviteter
Press
Kontakt
Vem är Rolf Luft?

Rolf Luft föddes 1914 på Södermalm i Stockholm. 26 år gammal blev han medicine licentiat och legitimerad läkare. 1944 doktorerade han, 30 år gammal, i medicin/endokrinologi.

1947 åkte Rolf Luft till USA för att se hur endokrinologin utvecklats efter krigsåren. Han blev erbjuden en tjänst vid Harward University men beslöt i stället att åka hem och bygga upp endokrinologin i Sverige. Med endokrinologi menas läran om hormonsjukdomar, där diabetes är den vanligaste hormonsjukdomen.

1958 fick Rolf Luft en egen klinik på Karolinska Sjukhuset i Solna. Kliniken bekostades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som på 100-årsdagen av stiftelsens bildande, beslöt att ge Rolf Lufts verksamhet deras dittills största anslag, 1 miljon svenska kronor (mosvarande ca 20 miljoner i dag). Kliniken hade en egen vårdavdelning, mottagning och ganska snart ett forskningslaboratorium i nära anslutning till kliniken. I år (2008) firar kliniken 50-årsjubileum.

Professor Rolf Luft


1961
blev Rolf Luft professor i endokrinologi, den förste i Sverige. Rolf Luft har gjort många banbrytande upptäckter inom endokrinlogin, vilka förbättrat diagnostik och behandling av patienterna.

En av Rolf Lufts stora och utmärkande och banbrytande insatser inom diabetesforskning och diabetesvård har varit det första nationella vårdprogrammet för diabetiker, för att förebygga och behandla komplikationer (följdsjukdomar orsakade av diabetes).
Rolf Luft var mycket tidig med att försöka bromsa progress av allvarliga diabeteskomplikationer
t ex, genom att minska produktionen av tillväxthormon. Han var en inspirerande lärare för kandidater och blivande specialister och handledde ett stort antal doktorander, varav många blivit framträdande inom endokrinologi inklusive diabetologi.

Under åren 1961 och 64 var Rolf Luft ordförande i Svensk endokrinologisk förening och från 1973- 1979 var han ordförande i International Diabetes Federation (IDF). I nära 20 år var Rolf Luft ledamot i Nobelkommittén i medicin (1961-80) och under åren 1976-1978 var han dess ordförande.

Sedan 1973 är Rolf Luft ledamot av Kungliga Vetenskaps Akademien (KVA) och han är sedan länge  även ledamot i en rad internationella organisationer och sällskap. Bland några kan nämnas National Academy of Sciences of the USA, The Royal College of Physicians and the American Academy of Arts and Sciences, The Finnish Society of Arts and Letters och the Indian Academy of Medical Sciences. Rolf Luft är hedersledamot av i stort sett samtliga nationella diabetesorganisationer i världen. Vid universiteten i Salamanca (Spanien), Ulm (Tyskland) och Toronto (Canada) är han hedersdoktor.

Bra vård på patientens villkor

”Den sjuke skall ha en chans att själv ta ansvar för sin sjukdom. Och vården ska möta med ökad förståelse hos läkare och sköterskor som är utbildade diabeteslärare”
(Rolf Luft)

Sveriges diabetiker och likaså dagens svenska diabetesvård, har mycket att tacka Rolf Luft för. Han var den som såg till att diabetessköterskorna får en ordentlig utbildning genom vårdprogrammet för diabetiker. ”Bra vård på patientens villkor” är också målsättningen för Landstingets undervisningscentrum för diabetes (LUCD), som grundades av Rolf Luft i slutet av 70-talet.
 

Rolf Luft och Herbert Olivercrona i
samspråk på Serafen i början av
50-talet.

Professor Rolf Luft tillsammans med
1977-års Nobelpristagare i medicin;
från vänster Andrew Schally, Rosalyn Jallow, Roger Guillemin och Rolf Luft.


Betydande forskningsanslag
För sin forskning kring diabetes har Rolf Luft fått en rad stora anslag, som lett till forskningsframgångar och som bland annat inneburit betydande förbättringar av diabetikers livsvillkor.

Viktiga forskningsupptäcker
Rolf Luft var den som först kunde visa på att beta-cellers frisättning av insulin beror på ärftlighet (1963) och att stresshormoner försämrar diabeteskontrollen (1958).

1958 undersökte Rolf Luft en kvinna med en aldrig förut beskriven sjukdom. Hon svettades så kraftigt att hon tvingades byta kläder flera gånger dagligen. Hon förbrukade 3500 kilokalorier om dagen, trots att hon endast vägde 40 kg. Utredningen ledde Rolf Luft till att studera en partikel i cellerna som styr kroppens energiproduktion, mitokondrierna. Han fann att hos denna kvinna hade dessa tappat förmågan att förse kroppen med den energi den krävde för sitt arbete. Användandet av energi i form av värme hade icke kunnat kontrolleras. Överskottet av energi avgav kroppen genom svettning. Detta var den första beskrivningen av en sjukdom i en cellpartikel. Den kom att benämnas Lufts sjukdom. Denna iakttagelse öppnade ett helt nytt fält inom medicinen som kom att nämnas mitokondriell medicin. I dag finns fler än 100 sjukdomstillstånd som beror på förändringar i mitokondriefunktionen. Den aktuella forskningen på området har visat att våra vanligaste åldersförändringar kan ha med mitokondrierna att göra, även Parkinsons sjukdom och diabetes.

Banbrytande skrifter om Mitokondriell Medicin publicerades 1959 och 1962 och Mitokondriell Medicin blev ett nytt begrepp.

Från 1950 till början av 90-talet gjorde Rolf Luft ytterligare en rad viktiga upptäckter inom mitokondrieforskningen. 1988 kom ett genombrott, då man fann att en rad sjukdomar orsakas av obalanser i oxidationsprocessen och att så också kan vara fallet vid diabetes.


International Diabetes Federation
Från 1973 till 1979 var Rolf Luft ordförande i International Diabetes Federation (IDF), en sammanslutning av diabetesorganisationer från hela världen. Under sitt ordförandeskap besökte Rolf Luft samtliga länder, som ingick i IDF, däribland flertalet u-länder. Han spred bland annat kunskap om hur man genom att förbättra utbildning av patienter och vårdgivare kan minska komplikationerna vid diabetes.  Diabetesvården i världen fick under denna tid ett stort uppsving. Sitt ordförandeskap avslutade Rolf Luft genom att omorganisera hela IDF, vilket innebar satsningar på utbildning av vårdpersonal och information till diabetespatienter bland medlemsorganisationerna. I dag är Rolf Luft hedersledamot i så gott som samtliga nationella diabetesorganisationer i världen.

Rolf Lufts Forskningscentrum för Endokrinologi och Diabetologi
1989
invigdes Rolf Lufts Forskningscentrum för Diabetes och Endokrinologi i en ny byggnad på Karolinska Sjukhusets område. Denna verksamhet har expanderat och omfattar idag ca 80 forskare inkluderande doktorander. Centrumet, som i dag är kärnan i Diabetes Center Karolinska, har en stor forskningsbredd, alltifrån molekylär biologi och genetik till klinisk forskning om orsaker och behandling av komplikationer och nya behandlingsstrategier; prevention, senkomplikationer och epidemiologi vid typ 2-diabetes.

Rolf Lufts Forskningscentrum för
Diabetes och Endokrinologi

Rolf Luft Award
Sedan år 2000 har tmärkelsen Rolf Luft Award delats ut till en framstående forskare inom diabetesforskning. Utmärkelsen består av medalj, diplom och en summa prispengar.

Mottagare av Rolf Luft Award 
2020 - Professor Franz Matschinsky vid Perelman School of Medicine, University of
           Pennsylvania, Philadelphia
2019 - 
Mitchell Lazar från Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania
2018 - professor Rudolf Zechner, University of Graz, Austria
2017 - Professor Daniel Drucker, Lunenfeld-Tanenbaum  Research Institute,  Mount 
            Sinai Hospital
 

2016 - Professorerna Michael Brown och Joe Goldstein, University of Texas
           Southwestern Medical Center, Dallas, USA

2015 - Professor Andrew Hattersley, Univ. of Exeter Medical School, Devon, UK
2014 - Professor Roger H. Unger vid University of Texas Southwestern Medical Center,USA
2013 - Professor Se-Jin Lee vid The John Hopkins University, Baltimore
2012 - Professor  David Mangelsdorf vid Southwestern Medical School, Dallas, USA
2011 - Professor Jeffrey Scott Flier, Harvard Medical School, Boston, USA
2009 - Professor  Lewis C Cantley, Harvard Medical Schooll, Boston, USA
2008 - Professor Grahame Hardie, FRSE FMedSci, University of Dundee, UK
2007 - Dr. Wylie Vale, Helen McLoraine chair professor of molecular neurobiology  
           at the Salk Institute in the USA

2006 - Professor Sir Philip Cohen, MRC Protein Phosphorylation   Unit, University 
           of Dundee, UK

2005 - Professor Stephen O´Rahilly, Cambridge University, UK
2003 - Professor Bruce Spiegelman, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA
2001 - Professor C Ronald Kahn, Joslin Diabetes Center, Boston, USA
2000 - Professor Jeffrey Friedman, Laboratory of Molecular Genetics, the     
           Rockefeller University, New York, USA

Läs mer om Rolf Luft Award härMedalj - Rolf Luft Award

Rolf Luft - en av stiftarna
Tillsammans med professor Kerstin Brismar är professor Rolf Luft stiftare av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning. Med anledning av Rolf Lufts framgångsrika forskning kring diabetes samt insatser, som förbättrat livssituationen för diabetiker i Sverige och övriga världen, är stiftelsen uppkallad efter honom.

Rolf Luft var en ansedd och populär föredragshållare såväl nationellt som internationellt fram till sin död den 22 maj 2007.

Uppdaterat 2022-02-18
Utskriftsvänlig sida
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning • Rolf Lufts Foundation for Diabetes Research • www.rolfluftdiabetesfond.seinfo@rolfluftdiabetesfond.se • Bankgiro 5799-9559
Provided by Webforum